A Xunta de Galicia, a través da Fundación Cidade da Cultura, organiza Escenas do cambio 2024 e conta, ao igual que en todas as súas edicións, con entidades colaboradoras de dentro e fóra de Galicia, como son:

  • Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música – INAEM
  • Axencia Galega das Industrias Culturais – AGADIC
  • Centro Dramático Galego
  • Instituto Camões