Programa Escenas do Cambio 2020

Los Bravú son unha parella artística formada por Dea Gómez e Diego Omil, xuntos foron desenvolvendo un proxecto multidisciplinar que actualmente se sustenta principalmente sobre a pintura figurativa enraizada coa tradición pictórica dos séculos XV e XVI, executada desde unha revisión contemporánea.

Caderno de vacacións nace da proposta por parte de Escenas do cambio a Los Bravú para realizar un proxecto alleo á súa liña de traballo principal e investigar novas formas de expresión en sintonía co espírito do festival. Mantendo a coherencia en concepto e forma co seu imaxinario habitual, a peza presenta unha paisaxe lírica do protos da cidade patrimonio, museo ao aire libre convertido en escenario dunha proposta coreográfica onde a masa actúa coma un único suxeito. Non sen ironía, reprodúcense as dinámicas do turista como figura que se despraza repetindo xestos estereotipados que o levan ao automatismo, actitude derivada do uso de novas tecnoloxías como medio de auto–representación nun contexto global.

Unha proposta que explora a relación emisor e receptor no contexto das redes sociais onde o público se converte en audiencia e o tempo queda en suspenso. O cómic de autor, a pintura, a escultura ou o vídeo son algunhas das disciplinas que Dea Gómez e Diego Omil traballaron baixo ou pseudónimo de Los Bravú. A súa obra foi valorada con destacados premios e bolsas como INJUVE, a residencia na Maison deas auteurs de Angoulême, a bolsa da Real Academia de España, Casa de Indias ou máis recentemente a bolsa Ankaria en Senegal. A súa obra atópase en importantes coleccións como DKV, Mariano Yera, Fundación Cortés ou a colección Kells.

ENTRADA

Ficha artística

Idea orixinal: Los Bravú (Dea Gómez e Diego Omil) Bailaríns: Beatriz de Paz Sánchez, Andoni Martínez, Rocío Tejeda Cabrerizo, Marcos del Río e Gádor Lago Benito Escenografía e vestiario: Los Bravú (Dea Gómez e Diego Omil) Música: Elías Fraguas

Estrea

Estrea absoluta en 'Escenas do cambio 2020'