Programa Escenas do Cambio 2020

Unha conferencia sobre a natureza da linguaxe, Légende revela os diferentes tipos de preguntas producidas polas palabras. Comezando coa linguaxe ficticia dos paxaros, o programa de Romain Teule explora as diferentes posibilidades que se poden atopar nas palabras.

Descubrir os casos nos que as palabras fallan, e que poderes teñen, é un programa reflexivo que provoca reavaliacións sobre as cousas que damos por sentado. A través dunha proposta actuada sobre a natureza da linguaxe, Légende expón as diferentes relacións que xeran as palabras e xoga coa súa (mal)interpretación a través dunha linguaxe ficticia.

ENTRADA

Ficha artística

Creador escénico Traballa entre Francia e Portugal.