Ao igual que en todas as súas edicións, Escenas do cambio 2021 conta con entidades colaboradoras galegas co obxecto de estender a programación mais aló do Gaiás, como son:

— O Centro Dramático Galego de AGADIC

— A Secretaría Xeral de Igualdade

— O Concello de Santiago

— A Fundación Eugenio Granell

Ademais, de fóra de Galicia colaboran:

— O INAEM
— O Institut Français
— O Institut Ramón Llul
— O Instituto Camões