A Xunta de Galicia, a través da Fundación Cidade da Cultura, organiza Escenas do cambio 2022 e conta, ao igual que en todas as súas edicións, con entidades colaboradoras de dentro e fóra de Galicia, como son:

  • a Secretaría Xeral de Igualdade
  • o Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música – INAEM
  • o Concello de Santiago
  • o Centro Dramático Galego
  • a Axencia Galega das Industrias Culturais – AGADIC
  • a Universidade de Santiago de Compostela
  • o Institut Français
  • o Camões – Centro cultural portugués en Vigo
  • a Librería Follas Novas
  • o Concello de Fisterra