CONTACTO PARA PRENSA

Departamento de Comunicación e Márketing
Gaiás, Cidade da Cultura
prensa1.cdc@xunta.gal

Tel. (+34) 881 997 573 | cidadedacultura.gal

Descarga aquí o dossier de prensa
de Escenas do cambio 2024